Mer Enn CRM: ØKonomidirektørens Veiledning Til å øKe Salgsinntektene Og Redusere Salgskostnadene

Økende kostnader. Unøyaktige salgsprognoser. Utgifter som er uforutsigbare, men likevel nødvendige for å drive virksomheten. Dette er eksempler på utfordringer økonomidirektører kan stå overfor.

Å ta i bruk en kunderelasjonsløsning som forener kundedata og samkjører salg og markedsføring, kan utgjøre en stor forskjell. Det er enda viktigere i en verden der fjernsalg og digitale opplevelser er i ferd med å bli den primære engasjementsmodellen. Samtidig må du rettferdiggjøre avkastningen og sikre at IT-avdelingen er med.

Dynamics 365 kan hjelpe deg med alle disse utfordringene.