Levering Av Tilpassede Opplevelser I Tider Med Endring

Etter hvert som den digitale økonomien øker og utvikler seg, fortsetter kundene å legge listen høyere og høyere i takt med at forventningene til merkene de samhandler med, øker. Makten som en gang tilhørte leverandører av varer og tjenester, har nå forflyttet seg til kunden. Og kundens krav om at all samhandling skal være sømløs og relevant, driver frem et skifte i hvordan organisasjoner må drive. Som et resultat av dette avhenger bedriftens suksess av evnen til å tiltrekke seg nye kunder, samtidig som eksisterende kunder er fornøyde med tilpasset engasjement som de verdsetter.